Binge eating disorder (BED)/tvangsoverspisning:


BED er endnu ikke inkluderet i det medicinske diagnosesystem (ICD-10)

 

Kendetegnet for mennesker med binge eating disorder er, at de i perioder overspiser i ukontrollable store mængder mad, ofte efterfulgt af en sulte-/slankeperiode, men de har ikke regelmæssig kompenserende adfærd i form af at kaste op eller på anden måde skille sig af med det spiste/kalorierne efterfølgende.

 

Kriterier for BED:

 • Jævnlige episoder med tvangsmæssig overspisning.
 • Følelser af kontroltab.
 • Unormale spisevaner i form af indtagelse af abnormt store mængder mad/spiser uden at være sulten/spiser ofte alene pga. skam og skyld under og efter overspisningen.
 • Ingen fedmefobi som ved anoreksi og bulimi.
 • Ønske om normalvægt.
 • Spiser ofte på følelser.
 • Ingen regelmæssig kompenserende adfærd.

Fysiske konsekvenser af BED:

 • Type II diabetes.
 • Fedme
 • Belastningsskader grundet overvægt.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hjerte-karsygdomme.

Psykiske og sociale konsekvenser af BED:

 • Depression.
 • Isolation.
 • Lavt selvværd.
 • Skamfuldhed.
 • Selvhad.
 • Skyldfølelse.