Patientens vej gennem systemet


 1. Tal med nogen og kontakt din læge. Vær ærlig om din situation og fortæl hvor syg du er og hvor meget sygdommen ødelægger og forhindrer dig i at komme videre i livet.

 2. Det er på baggrund af din beretning, at din praktiserende læge skal rådgive dig og henvise dig til videre relevant målrettet behandling. Lægen bør følge sundhedsstyrelsen anbefaling og benytte skema til fastsættelse af spiseforstyrrelsens grad. (se skema nederst på siden).


 3. Din henvisning vedr. behandling sendes nu videre til psykiatriens centrale visitation i den region, du bor (fx CVI i Region Hovedstaden). Ud fra de foreliggende oplysninger i lægehenvisningen bestemmes det nu, hvilken behandling din region tilbyder dig. Det kan være ambulant behandling (PV15), dagbehandling (PV35) eller døgnbehandling (PV55).  Dette afhænger af din sygdomsgrad. Sundhedsstyrelsens kriterier for  behandlingsindsats ved anoreksi og bulimi er:

  Grad 1: Ambulant
  Grad 2: Intensiv ambulant
  Grad 3: Daghospital/Indlæggelse
  Grad 4: Indlæggelse
  Grad 5: Tvangsindlæggelse

  Kriterierne er vejledende og afhængig af patientbehov kan man gå lidt op eller ned i behandlingsintensitet.


 4. Efter 8 dage har du ret til at få information om, hvilken behandlingstype, visitationen har henvist dig til.  Ved manglende svar kan Enhed for Sygehusvalg rykkes på telefon 34454119.  Enhed for Sygehusvalg er den enhed i Region Hovedstaden, der varetager visitationen af patienter enten til andre offentlige behandlingssteder, eller hvis det ikke er  muligt, til private behandlingssteder.


 5. Hvis den relevante behandlingstype ikke findes i din region, har du ret til at få den type behandling du har brug for i en anden region. Det bestemmer du selv (Sundhedslovens regler om frit sygehusvalg).  Men du er nød til at gøre opmærksom på det, da det ikke altid meddeles lige klart  til patienten. Hvis du møder modstand, anbefales det at nævne Sundhedslovens regler om behandlingsgaranti og du er velkommen til at kontakte Patientforeningen.  


 6. Hvis der til den indstillede behandling er ventetid på over 2 måneder, har du ret til  at benytte Sundhedslovens behandlingsgaranti (udvidet frit sygehusvalg), så du  hurtigt kan komme i behandling og komme videre i dit liv. Heller ikke her er det altid  klart formuleret, så du skal her være opmærksom på at kræve din ret, det vil sige dine henvisningspapirer skal sendes videre via visitationen  (i Region Hovedstaden er det Enhed for Sygehusvalg) til det private behandlingssted, du ønsker og som har indgået behandlingsaftale med Danske Regioner.  Du har ret til at få kopi af disse, så du ved, hvad der er skrevet.


HVIS DU BENYTTER DIG AF BEHANDLINGSGARANTIEN TIL AT KOMME I PRIVAT BEHANDLING, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ FLERE PUNKTER:


 1. Behandlingsgarantien dækker kun de behandlingssteder, der har aftale med Danske Regioner, dvs. fremgår på www.sygehusvalg.dk  i venstre kolonne klikkes på Alfabetisk oversigt (Voksenpsykiatri).

 2. Gå ind på behandlingsstedets hjemmeside og se, om hospitalet/centret er godkendt af Sundhedsstyrelsen til den form for behandling, du har brug for.  Til dagbehandling og døgnbehandling kræves normalt speciel kompetence  dvs. regionsfunktion. Af uvisse grunde er der endnu ikke krav om speciel kompetence, når det gælder  behandling af alvorligt syge anorektikere.

 3. Hvad angår ambulant behandling kan du frit vælge mellem de behandlingssteder, der har indgået aftale med Danske Regioner og som du har tillid til. Læs behandlingsstedernes hjemmesider og ring til dem, så du har et sammenligningsgrundlag og du finder det hospital eller center, der passer bedst til dine behov. Hvis du oplever, at nogle prøver at presse eller true dig til en bestemt behandling, så ring til Patientforeningen og få information om dine rettigheder.

Husk, når du er syg, har du ret til behandling. Hvis der er nogen der prøver at henvise dig til kommunale tilbud om psykolog eller botilbud i stedet for professionel behandling  indenfor sundhedssystemet, så er det en fejl.  Kommuner har ikke ansvar for og skal heller ikke stå for sygdomsbehandling, og har derfor ikke uddannet deres personale til dette.

 

Som borger har du ret til behandling indenfor sundhedssystemet uanset hvor i landet den så måtte findes.  Kontakt Patientforeningen, hvis du komme ud for problemer i den forbindelse.


Offentlige behandlingssteder, der har Sundhedsstyrelsens specialegodkendelse:

 • Rigshospitalets Anoreksiklinik
 • Psykiatrisk Center København (Bispebjerg)
 • Psykiatrisk Center Gentofte
 • Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Holbæk Sygehus
 • Psykiatrien Odense
 • Center for Spiseforstyrrelser, Risskov
 • Aalborg psykiatriske Sygehus

 

 

Private behandlingssteder, der har Sundhedsstyrelsens specialegodkendelse og aftale med Danske Regioner:

 • Kildehøj Privathospital

Private behandlingssteder, der har aftale med Danske Regioner, 

men ikke Sundhedsstyrelsens specialegodkendelse:

 • Frederiksberg Centret
 • Hejmdal Privathospital

 


Det anbefales, at du fx via Google går ind på ovennævnte 11 behandlingssteders hjemmesider, hvor du kan læse detaljeret om de enkelte behandlingssteders tilbud, herunder om de tilbyder behandling for anoreksi og bulimi i ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.