Baggrunden for stiftelse af foreningen er patienters talrige oplevelser af systemet, som har svigtet og fejlet. Vi er ikke blevet oplyst om vores rettigheder.

Vi har kæmpet lange kampe for at få den behandling vi har krav på. 

 

Dette har efterladt os med en følelse af magtesløshed og frustration.  Derfor vil vi med denne forening skabe en åbenhed om problemet og stå sammen for vores ret til den nødvendige  behandling.

Vi har kæmpet lange kampe for at få den behandling vi har krav på.Flere og flere børn og unge samt voksne udvikler en  spiseforstyrrelse. Derfor er det vigtigt vi har fokus på sygdommen, som kræver hurtig og målrettet behandling. Ved manglede behandling eller underbehandling kan spiseforstyrrelsen udvikle sig til en alvorlig livstruende sygdom.  

 

Derfor kan det ikke understreges nok, at vi har brug for rettidig og intensiv behandling og de 5 regioner bør støtte os ved at  lade de spiseforstyrredes andel af det årlige budget til  psykiatrisk behandling på totalt  ca. 7 milliarder kroner komme patienterne hurtigst og mest optimalt til gode, så vi som helbredte kan genvinde retten til et arbejde eller et studie på lige fod med andre raske mennesker og derved bidrage til samfundet fremfor at være på overførselsindkomster.

 

Maksimum 8 uger inden du kan komme i en behandling,der har til formål at HELBREDE dig.

For kun 3 år siden var der over 2 års ventetid på at få behandling, selvom man var alvorligt syg af spiseforstyrrelse. I dag er forholdene bedret betydeligt:  Maksimum 8 uger inden du kan komme i en behandling, der har til formål at HELBREDE dig. Men disse forbedringer er ikke sket af sig selv.  Det har kostet kampe. Patientforeningen ønsker ikke længere, at patienter skal kæmpe for deres rettigheder – vi vil ikke længere være brikker i et politisk magtspil, hvor politisk ideologi er vigtigere end menneskeliv og frihed til selv at vælge.

 

Helbredelse bør være en tværpolitisk sag, så alle får  mulighed for et værdigt liv.